Newsflash

Dne 23. února 2016 pořádala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ve studijním středisku v Praze soutěž „Účetní tým 2016“. Ze 4. B naši školu zastupovaly studentky Tereza Šteňuková, Vendula Henzlová a já – Aneta Lafantová. Doprovod a psychickou podporu zajišťovala paní učitelka Drvotová.

V dopoledních hodinách byla soutěž zahájena zástupci pedagogického sboru SVŠE.
Po skončení povzbudivé řeči se soutěžící vrhli do prvního soutěžního úkolu – případové studie.
Během 60 minut jsme si všichni museli poradit se zaúčtováním jednotlivých případů v účetním deníku. S prací našeho účetního týmu jsem byla naprosto spokojená. Domnívám se, že právě výtečná spolupráce byla důvodem našeho dobrého umístění. Z devíti soutěžních týmů jsme obsadily 4. místo.

Po polední přestávce následovalo 2. kolo, které probíhalo formou
televizní soutěže - Riskuj. Z technických důvodů byly týmy rozděleny do dvou skupin, my jsme si vylosovaly 2. skupinu, ve které soutěžily čtyři týmy. Vybíraly jsme si otázky za různý počet bodů z témat dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek, náklady a výnosy, časové rozlišení, účetní uzávěrka a závěrka. Za náročnější otázku se dalo sice získat více bodů, ale při chybné odpovědi se body odečítaly. V tomto kole jsme obsadily první místo, z čehož jsme měly velkou radost nejen my, ale i paní učitelka.

A tím jsme postoupily do finále, kterého se zúčastnilo 5 nejlepších týmů. Systém byl stejný, opět se postupovalo formou soutěže Riskuj, tentokrát však s dvojnásobným počtem otázek, a bohužel se nebral ohled na body získané v předchozích kolech, všechny týmy začínaly od nuly. Rivalita byla obrovská a nám tentokrát štěstí ve výběru otázek moc nepřálo. I přes velkou konkurenci jsme se umístily na hezkém 4. místě.Cenu jsme sice nevyhrály, ale odnesly jsme si cenné zážitky do života.

  Aneta Lafantová

O škole

Základní informace

Obchodní akademie se nachází v blízkosti centra města Slaný. Slaný je historické město asi se 16 tisíci obyvateli, které leží přibližně 30 km severozápadně od hlavního města Prahy a jehož vznik spadá do konce 13. století.

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném je zřizovaná Středočeským krajem. Má více než stoletou tradici. (Podrobnou historii školy si můžete přečíst v samostatném článku na webu nebo si stáhnout dokument ve formátu pdf.)

Škola sídlí ve dvou budovách, které jsou majetkem města Slaný. Budovy jsou stavebně propojeny spojovacím krčkem. Stará budova je z roku 1932, nová budova byla zkolaudována v roce 1994. Celkem je ve škole 26 učeben, v šesti třídách je interaktivní tabule a téměř ve všech ostatních třídách je k dispozici dataprojektor. Pro výuku informatických předmětů máme k dispozici tři klasické počítačové učebny s 18 pracovními místy, dvě učebny s 32 pracovními místy.

Pro tělesnou výchovu využíváme tělocvičny v blízkém okolí, neboť ve škole máme pro sportovní aktivity jen malou posilovnu.

Stravování poskytuje školní jídelna provozovaná městem Slaný v těsném sousedství. Během vyučování si mohou žáci zakoupit občerstvení ve školním bufetu nebo využít svačinový automat.

Organizace studia

Naše škola poskytuje vzdělání v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Ve školním roce 2015/2016 je ve škole 7 tříd, cca 180 žáků.

Již řadu let je tradicí, že jedna třída v ročníku má rozšířenou výuku o problematiku cestovního ruchu, a to již od prvního ročníku. Počínaje školním rokem 2014/2015 vyučujeme dle nového modelu.

Dle původního studijního programu, který je ve školním roce 2015/2016 platný pro 3. a 4 ročník, si všichni žáci volili ve čtvrtém ročníku dva volitelné předměty (8 týdenních hodin celkem), třída s rozšířenou výukou cestovního ruchu měla v prvním ročníku navíc předmět základy dějin kultury, ve druhém ročníku zeměpis cestovního ruchu namísto hospodářského zeměpisu, a ve třetím a čtvrtém ročníku mají navíc předmět technika cestovního ruchu s dotací 2 hodiny týdně.

Nový program pro obor Obchodní akademie počítá s tím, že v prvním a druhém ročníku mají všichni žáci stejné učivo. Na konci druhého ročníku se rozhodnou pro jedno ze zaměření, tedy pro skupinu odborných předmětů v celkové hodinové dotaci 7 hodin, aktuálně nabízíme zaměření cestovní ruch nebo podnikání. Kromě toho si pro třetí a čtvrtý ročník zvolí jeden volitelný předmět pro intenzívní přípravu ke společné části maturitní zkoušky (výběr z předmětů matematika a konverzace v cizím jazyce v dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku).

Vyučování začíná obvykle v 8.00, nejčastěji je denní rozvrh 6hodinový, konkrétní rozvrhy pro aktuální školní rok si můžete prohlédnout v samostatné sekci Rozvrhy.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi jsou celkově úspěšní v dalším studiu i v zaměstnání. Ve studiu každoročně někteří pokračují na VŠE Praha, ekonomickou fakultu ČZU v Praze, ale i na dalších školách zejména v ekonomických oborech, v oborech se sociální, právní a správní tematikou.

V zaměstnání nacházejí uplatnění jako účetní, zaměstnanci úřadů, finančních institucí, administrativní pracovníci, apod.

Období

Počet absolventů

Uplatnění

Nezaměstnaní v dubnu násl. r.

jiné školy

201

83

57

8

8

2013

82

41

11

11

2014

78

49

3

4

2015

49

30

2

-Historie školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 30 Srpen 2008 10:17

 

Historie školy

Počátky obchodního školství ve Slaném ( konec 19. století )

Kupecká škola pokračovací ( 1892 )
1. světová válka ( 1914 - 18 )
Obchodní škola ( 1922 )
Obchodní akademie ( 1937 )
Poválečné období ( 1945 - 48 )
Organizační změny ( po 1948 )
Oběti totalitní moci ( 50. léta )
Zklidnění ( po roce 1955 )
Polistopadový vývoj (po roce 1987)

LAST_UPDATED2
Celý článek...