Newsflash

V úterý 11. října 2016 se studenti 2. ročníku zúčastnili interaktivní přednášky v Evropském domě v Praze. O Evropské unii se učí v rámci předmětů ekonomika a hospodářský zeměpis, takže mohli své získané znalosti uplatnit i jinde než ve škole. Prezentaci měli připravenou mladí zástupci Evropského domu, pánové Martin Pelc a Jan Urban, kteří studentům předali mnoho zajímavých informací. Zároveň mohli studenti hlasovat pomocí hlasovacích zařízení a poté vyjádřit svůj názor na různé otázky, jako např. jestli jsou pro nebo proti zavedení Eura nebo jestli by měla Česká republika vystoupit ze Schengenského prostoru. Také studenti zhlédli zajímavá videa o možnostech studia, práce nebo života v Evropské unii včetně možnosti zúčastnit se v rámci poskytovaných grantů různých soutěží – např. „Navrhni projekt“ nebo „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Na závěr si studenti mohli vyzkoušet, jaké to je být ministerským předsedou vybrané země Evropské unie a tím pádem členem Rady EU, kdy měli hovořit o aktuálních problémech své země. Přednáška končila otázkou k zamyšlení: V roce 2026 bych chtěl/a být žít v ….. a pracovat jako ….., pro splnění svých cílů bych chtěl/a získat zkušenosti v/s …… Většina studentů by se chtěla podle svých slov dostat do zahraničí a naučit se cizí jazyky, k čemuž by jim Evropská unie prostřednictvím svých projektů určitě mohla pomoci.

Školní časopis

image032

Od října 2014 vydáváme školní noviny, které nesou název Merkuroviny. V listu Vás budeme seznamovat s našimi absolventy, se školními aktivitami, dozvíte se zajímavosti o historii školy i její současnosti, o předmětech, které se ve škole vyučují a další zajímavosti.
Příjemné počtení!

6.číslo - leden 2017

 
 • Exkurze do srdce České národní banky
 • Advent, vánoce, Drážďany, Tvořivé dopoledne ve škole, sportovní akce v Atlasu
 • Ing Albina Vosecká... aneb Nová tvář ve sboru
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Setkání učitelů OA Slaný
 • Zdeněk Puchmeltr ... aneb Bubnování, bubnování, bubnování
 Merkuroviny2017 01

5.číslo - listopad 2016

 

 

 

 • Rozhovor s novým učitelem němčiny a společenských věd
 • Ohlédnutí studentek a paní ředitelky za letními prázdninami
 • Partnerství s německou školou z Goslaru
 • Aktivity v odborných předmětech
 • Den s hasiči
 • Úspěchy našich žáků

 

 

Merkuroviny-listopad2017

4. číslo - únor 2016

 
 •  Co obnáší studium na naší škole očima žáků 4. ročníku
 • Představení bloků odborných předmětů ve 3. a 4. ročníku
 • Reportáž ze zahraničních zájezdů do Velké Britanie (Mgr. Jelínková a Ing. Kadeřábková)
 • Ohlasy žáků po návratu z jazykového kurzu ve Velké Británii
 • Fotosoutěž
 • Fotografie z předvánočního setkání bývalých učitelů
 • Seznamte se: Ondřej Krejčík – absolvent 2014 – A-Cray
 Merkuroviny2016 04 titulni

3. číslo - únor 2015

 
 • Vzpomínky na školu (M. Doupovec, absolvent, duchovního otec soutěže o Slaném),
 • Veselé historky z vyučování (bývalá zástupknyně Ing. Brázdová, ředitelka Seghmanová
 • Články o školních i mimoškolních akcích z pera žáků
 • 4 roky na škole (žák 4. ročníku)
 • Fotografie z maturitních plesů naší školy
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb By The Way
 Merkuroviny2015 03 titulni

2. číslo - prosinec 2014

 
 • Úvodní slovo ředitelky - setkání s minulostí školy
 • Z historie školy - proč "Dr. Edvarda Beneše"? (Mgr. Víšek)
 • Prezentace odborných praxí pro 3. ročník (K. Dlouhá)
 • Příběh absolventa - K. Svoboda (Toi Toi)
 • Kurz tvůrčího psani a co z něj vzešlo (Mgr. Andrýsková)
 • Mezinárodní projekt Erasmus Plus v naší škole (Mgr. Bílková)
 • Zaměření cestovní ruch se prezentuje (M. Beťková)
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb co dělá Tomáš Frolík

Merkuroviny2014 02 titulni

1. číslo - říjen 2014

 
 • Úvodní slovo ředitelky - proč máme noviny?
 • Co je nového ve škole
 • Z harmonogramu školního roku
 • Jsem tu jako doma (Ing. Lenka Rohanová, zástupce ředitele)
 • Pár otázek pro paní sekretářku, Hanu Dvořákovou
 • Něco málo z historie obchodního školství ve Slaném
 • From heroes we know to heroes we are aneb nadupaná exchange
 • Adaptační kurz 1. ročníků 2014/2015
 • Zájezd do Francie pro třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb co dělá Lucie Brejšová
Merkuroviny2014 01 titulni
 

Zde jsou čísla časopisů z dřívějších let:

ROK 2009:
 
ROK 2008: