Newsflash

Po výborném výkonu ve školním kole Olympiády z anglického jazyka se Jaroslav Hrdina (žák prvního ročníku) ve středu 24. 2. 2016 zúčastnil okresního kola v Kladně, v němž se umístil na velmi pěkném čtvrtém místě. Vzhledem k tomu, že konkurence byla veliká, a Jarda byl navíc nejmladším účastníkem (ostatním účastníkům bylo již 18 let), je tento výsledek velikým úspěchem. Navíc, testy i ústní zkoušení měly úroveň FCE, takže Ti, co dosáhli minimálně padesáti bodů (Jarda dosáhl 76 bodů), by s úspěchem udělali i výše uvedenou mezinárodní zkoušku. Gratulujeme!!!
Napsala: Mgr. Martina Viková

Školní časopis

image032

Od října 2014 vydáváme školní noviny, které nesou název Merkuroviny. V listu Vás budeme seznamovat s našimi absolventy, se školními aktivitami, dozvíte se zajímavosti o historii školy i její současnosti, o předmětech, které se ve škole vyučují a další zajímavosti.
Příjemné počtení!

6.číslo - leden 2017

 
 • Exkurze do srdce České národní banky
 • Advent, vánoce, Drážďany, Tvořivé dopoledne ve škole, sportovní akce v Atlasu
 • Ing Albina Vosecká... aneb Nová tvář ve sboru
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Setkání učitelů OA Slaný
 • Zdeněk Puchmeltr ... aneb Bubnování, bubnování, bubnování
 Merkuroviny2017 01

5.číslo - listopad 2016

 

 

 

 • Rozhovor s novým učitelem němčiny a společenských věd
 • Ohlédnutí studentek a paní ředitelky za letními prázdninami
 • Partnerství s německou školou z Goslaru
 • Aktivity v odborných předmětech
 • Den s hasiči
 • Úspěchy našich žáků

 

 

Merkuroviny-listopad2017

4. číslo - únor 2016

 
 •  Co obnáší studium na naší škole očima žáků 4. ročníku
 • Představení bloků odborných předmětů ve 3. a 4. ročníku
 • Reportáž ze zahraničních zájezdů do Velké Britanie (Mgr. Jelínková a Ing. Kadeřábková)
 • Ohlasy žáků po návratu z jazykového kurzu ve Velké Británii
 • Fotosoutěž
 • Fotografie z předvánočního setkání bývalých učitelů
 • Seznamte se: Ondřej Krejčík – absolvent 2014 – A-Cray
 Merkuroviny2016 04 titulni

3. číslo - únor 2015

 
 • Vzpomínky na školu (M. Doupovec, absolvent, duchovního otec soutěže o Slaném),
 • Veselé historky z vyučování (bývalá zástupknyně Ing. Brázdová, ředitelka Seghmanová
 • Články o školních i mimoškolních akcích z pera žáků
 • 4 roky na škole (žák 4. ročníku)
 • Fotografie z maturitních plesů naší školy
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb By The Way
 Merkuroviny2015 03 titulni

2. číslo - prosinec 2014

 
 • Úvodní slovo ředitelky - setkání s minulostí školy
 • Z historie školy - proč "Dr. Edvarda Beneše"? (Mgr. Víšek)
 • Prezentace odborných praxí pro 3. ročník (K. Dlouhá)
 • Příběh absolventa - K. Svoboda (Toi Toi)
 • Kurz tvůrčího psani a co z něj vzešlo (Mgr. Andrýsková)
 • Mezinárodní projekt Erasmus Plus v naší škole (Mgr. Bílková)
 • Zaměření cestovní ruch se prezentuje (M. Beťková)
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb co dělá Tomáš Frolík

Merkuroviny2014 02 titulni

1. číslo - říjen 2014

 
 • Úvodní slovo ředitelky - proč máme noviny?
 • Co je nového ve škole
 • Z harmonogramu školního roku
 • Jsem tu jako doma (Ing. Lenka Rohanová, zástupce ředitele)
 • Pár otázek pro paní sekretářku, Hanu Dvořákovou
 • Něco málo z historie obchodního školství ve Slaném
 • From heroes we know to heroes we are aneb nadupaná exchange
 • Adaptační kurz 1. ročníků 2014/2015
 • Zájezd do Francie pro třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb co dělá Lucie Brejšová
Merkuroviny2014 01 titulni
 

Zde jsou čísla časopisů z dřívějších let:

ROK 2009:
 
ROK 2008: