Newsflash

Již druhou dekádou se studenti naší školy pravidelně účastní středoškolské futsalové ligy. Jedná se o celorepublikovou soutěž, kterou zaštiťuje Fotbalová asociace České republiky. Za mé třináctileté působení na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše jsme nedosáhli takového úspěchu, jako právě letos.

V prvním kole této dlouhodobé soutěže jsme se v listopadu utkali s družstvy z SPŠ a VOŠ Kladno a SOŠ a SOU Dubská Kladno. Všichni jsme věděli, že do dalšího kola postoupí dva týmy. V našem prvním zápase jsme celkem jasně porazili výběr SOŠ a SOU Dubská Kladno 3:1 a vzhledem k tomu, že náš soupeř již předtím podlehl SPŠ a VOŠ Kladno, jsme měli postup jistý. V posledním zápase prvního kola tak šlo již jen o nasazení do dalšího kola a o sportovní čest. Zápas jsme nezačali dobře a v poločase jsme prohrávali 1:3, avšak dílem zlepšeného výkonu v druhé půli, dílem podceněním soupeře našeho týmu jsme výsledek otočili a nakonec vyhráli 4:3.

V druhém kole, které se hrálo o tři týdny později,

Školní časopis

image032

Od října 2014 vydáváme školní noviny, které nesou název Merkuroviny. V listu Vás budeme seznamovat s našimi absolventy, se školními aktivitami, dozvíte se zajímavosti o historii školy i její současnosti, o předmětech, které se ve škole vyučují a další zajímavosti.
Příjemné počtení!

10.číslo - únor 2018

 
 • Perlička z ředitelny
 • Oslavy očima učitelů
 • Oslavy očima žáků
 • Představujeme Vám: Mgr. Ivanku Pokornou
 • Maturitní ples 4. B
 • Maturitní ples 4. A
 • Absolventské okénko
 Merkuroviny2018 01

9.číslo - prosinec 2017

 
 • Náš projekt Erasmus+
 • Goslar očima žáků i učitelů
 • Dojmy učitelů z cest
 • Staronová tvář -– Mgr. Dolejší
 • Oslavy výročí školy
 • Naše mistryně světa
 Merkuroviny2017 04

8.číslo - květen 2017

 
 • Exkurze na Den s Erasmem+)
 • Exkurze do Polska
 • Zahraniční praxe studentů 3. ročníku
 • Loučíme se s absolventy
 • Návštěvy absolventů v alma mater
 Merkuroviny2017 03

7.číslo - duben 2017

 
 • Musíme se pochválit (studenty i učitele)
 • Maturitní plesy 2017
 • Představujeme naši novou učitelku ekonomických předmětů
 • Výstava Body The Exhibition
 • Co dělá náš absolvent Michal Pospíchal?
 Merkuroviny2017 02

6.číslo - leden 2017

 
 • Exkurze do srdce České národní banky
 • Advent, vánoce, Drážďany, Tvořivé dopoledne ve škole, sportovní akce v Atlasu
 • Ing Albina Vosecká... aneb Nová tvář ve sboru
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Setkání učitelů OA Slaný
 • Zdeněk Puchmeltr ... aneb Bubnování, bubnování, bubnování
 Merkuroviny2017 01

5.číslo - listopad 2016

 

 

 

 • Rozhovor s novým učitelem němčiny a společenských věd
 • Ohlédnutí studentek a paní ředitelky za letními prázdninami
 • Partnerství s německou školou z Goslaru
 • Aktivity v odborných předmětech
 • Den s hasiči
 • Úspěchy našich žáků

 

 

Merkuroviny-listopad2017

4. číslo - únor 2016

 
 •  Co obnáší studium na naší škole očima žáků 4. ročníku
 • Představení bloků odborných předmětů ve 3. a 4. ročníku
 • Reportáž ze zahraničních zájezdů do Velké Britanie (Mgr. Jelínková a Ing. Kadeřábková)
 • Ohlasy žáků po návratu z jazykového kurzu ve Velké Británii
 • Fotosoutěž
 • Fotografie z předvánočního setkání bývalých učitelů
 • Seznamte se: Ondřej Krejčík – absolvent 2014 – A-Cray
 Merkuroviny2016 04 titulni

3. číslo - únor 2015

 
 • Vzpomínky na školu (M. Doupovec, absolvent, duchovního otec soutěže o Slaném),
 • Veselé historky z vyučování (bývalá zástupknyně Ing. Brázdová, ředitelka Seghmanová
 • Články o školních i mimoškolních akcích z pera žáků
 • 4 roky na škole (žák 4. ročníku)
 • Fotografie z maturitních plesů naší školy
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb By The Way
 Merkuroviny2015 03 titulni

2. číslo - prosinec 2014

 
 • Úvodní slovo ředitelky - setkání s minulostí školy
 • Z historie školy - proč "Dr. Edvarda Beneše"? (Mgr. Víšek)
 • Prezentace odborných praxí pro 3. ročník (K. Dlouhá)
 • Příběh absolventa - K. Svoboda (Toi Toi)
 • Kurz tvůrčího psani a co z něj vzešlo (Mgr. Andrýsková)
 • Mezinárodní projekt Erasmus Plus v naší škole (Mgr. Bílková)
 • Zaměření cestovní ruch se prezentuje (M. Beťková)
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb co dělá Tomáš Frolík

Merkuroviny2014 02 titulni

1. číslo - říjen 2014

 
 • Úvodní slovo ředitelky - proč máme noviny?
 • Co je nového ve škole
 • Z harmonogramu školního roku
 • Jsem tu jako doma (Ing. Lenka Rohanová, zástupce ředitele)
 • Pár otázek pro paní sekretářku, Hanu Dvořákovou
 • Něco málo z historie obchodního školství ve Slaném
 • From heroes we know to heroes we are aneb nadupaná exchange
 • Adaptační kurz 1. ročníků 2014/2015
 • Zájezd do Francie pro třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu
 • Nejen ekonomií živ jest absolvent aneb co dělá Lucie Brejšová
Merkuroviny2014 01 titulni
 

Zde jsou čísla časopisů z dřívějších let:

ROK 2009:
 
ROK 2008: