Newsflash

Dne 11. května 2016 se na naší škole konaly státní zkoušky z psaní na klávesnici. Národní ústav pro vzdělávání – referát Těsnopisný ústav umožňuje školám, které přihlásí ke konání této zkoušky minimálně osm studentů, vykonat ji přímo na půdě školy pod vedením komisaře jmenovaného právě Těsnopisným ústavem.
Zkouška se skládá z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5 procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.
Jsme velmi rádi, že několik našich studentů dokázalo zúročit získané dovednosti z předmětu Písemná elektronická komunikace a úspěšně státní zkoušku z psaní na klávesnici složit. Jmenovitě blahopřejeme  Michaele Drvotové, Marku Ferjancovi, Zdeňce Hubáčkové,  Barboře Klusoňové, Adéle Linksfeilerové a Elišce Vítové a věříme, že získané dovednosti jim pomohou i v jejich dalším profesním životě.

Ing. Iveta Víšková, garant předmětu Písemná elektronická komunikace.

Maturita

Maturitní předměty profilové části maturitní zkoušky pro šk.r.2016/17

Obchodní akademie dr.Edvarda Beneše ve Slaném, Smetanovo nám. 1200, Slaný

V souladu se zákonem č. 370/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 371/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie dr. Edvarda Beneše ve Slaném určuje následující:

Obor vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Žáci 4. A a 4. B konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2017 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek.

Povinné zkoušky

Účetnictví  -  ústní zkouška

Ekonomika - ústní zkouška

Soubor odborných ekonomických předmětů – praktická zkouška pro 4. A (ITE, PEK, TCR, UCE),

pro 4. B (ITE, PEK, EKO, UCE)

Ing. Michaela Seghmanová v. r.

ředitelka školy

Aktuální informace sledujte na webových stránkách www.novamaturita.cz

 

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017

 

Maturitni-zpravodaj_39_16

title Filter     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení