Newsflash

V předvánočním týdnu měli vybraní studenti 1-3. ročníků příležitost navštívit sídlo Britské obchodní komory v Praze. Její pracovníci si pro ně připravili velice poutavou přednášku nejen o činnosti BCC, ale také zajímavosti o Velké Británii a životě Britů. V neposlední řadě byli naši studenti seznámeni s možností stáže vysokoškolských studentů v BCC, což může pro mnohé z nich být významnou motivací ke studiu. Žáci měli také možnost procvičit si svoji znalost anglického jazyka, protože celá přednáška a následná diskuse probíhala v angličtině. Touto cestou bych chtěla rovněž poděkovat p. Hrdinovi, otci jednoho ze studentů, který pro naše žáky návštěvu BCC zajistil.
Mgr. Hauptmannová

Maturita

Maturitní předměty profilové části maturitní zkoušky pro šk.r.2016/17

Obchodní akademie dr.Edvarda Beneše ve Slaném, Smetanovo nám. 1200, Slaný

V souladu se zákonem č. 370/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 371/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie dr. Edvarda Beneše ve Slaném určuje následující:

Obor vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Žáci 4. A a 4. B konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2017 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek.

Povinné zkoušky

Účetnictví  -  ústní zkouška

Ekonomika - ústní zkouška

Soubor odborných ekonomických předmětů – praktická zkouška pro 4. A (ITE, PEK, TCR, UCE),

pro 4. B (ITE, PEK, EKO, UCE)

Ing. Michaela Seghmanová v. r.

ředitelka školy

Aktuální informace sledujte na webových stránkách www.novamaturita.cz

 

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017

 

Maturitni-zpravodaj_39_16

title Filter     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení