Newsflash

Dne 15.3.2016 se vybraní studenti a studentky naší školy zúčastnili jazykové soutěže pro střední odborné školy. Klání se konalo v Lounech a naše barvy hájili Jaroslav Hrdina a Tomáš Lacina v anglickém jazyce a Karolína Klabíková s Janou Hladíkovou v jazyce německém. Ve velké konkurenci studentů středních odborných škol regionu se Jaroslav Hrdina i Karolína Klabíková umístili na 3.místě. Gratulujeme a všem zúčastněným studentům děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr.Hauptmannová

EVVO

Environmentální výchova (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používají i označení Ekologická výchova, Ekovýchova či Ekopedagogika. V úřední komunikaci se užívá označení Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (běžně jen zkratka EVVO).

Environmentální výchova je ve všech vyspělých zemích součástí jak základního, tak odborného a vysokoškolského vzdělávání a s některými tématy se děti seznamují už v předškolním věku.

Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

  • Energie (šetření, alternativní energie)
  • Hospodaření s odpady (třídění odpadu)
  • Jaderná energetika
  • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
  • Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
  • Ozonová díra
  • Udržitelný rozvoj
  • Změny klimatu (oteplování)
  • Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší
EKOL

title Filter     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 VŠECHNO SE MŮŽE HODIT aneb KAM S NÍM Mgr. Filip Dolejší 1265
2 Oprava a renovace školních lavic - zhodnocení Mgr. Filip Dolejší 1010
3 Úklid zelených ploch ve Slaném Mgr. Filip Dolejší 778
4 Úklid lesoparku Háje Mgr. Filip Dolejší 1033