Newsflash

V předvánočním týdnu měli vybraní studenti 1-3. ročníků příležitost navštívit sídlo Britské obchodní komory v Praze. Její pracovníci si pro ně připravili velice poutavou přednášku nejen o činnosti BCC, ale také zajímavosti o Velké Británii a životě Britů. V neposlední řadě byli naši studenti seznámeni s možností stáže vysokoškolských studentů v BCC, což může pro mnohé z nich být významnou motivací ke studiu. Žáci měli také možnost procvičit si svoji znalost anglického jazyka, protože celá přednáška a následná diskuse probíhala v angličtině. Touto cestou bych chtěla rovněž poděkovat p. Hrdinovi, otci jednoho ze studentů, který pro naše žáky návštěvu BCC zajistil.
Mgr. Hauptmannová

Health Education Through Sport (sportem ke zdraví) PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 12 Prosinec 2008 18:50

Comenius-logo

  • 17.4.2010

 Krátce po návštěvě našich litevských přátel na naší škole studenti pokračovali v práci na  anglicko - litevsko-českém slovníku,  se kterou začali během výměnných pobytů. Jeho příprava vyvrcholila v listopadu a prosinci minulého roku, kdy studenti překládali do své mateřštiny výrazy, které byly vybrány a byly rozčleněny do pěti celků: Pozdravy, Jídlo, Sport, Školní život, Každodenní život. U všech slovíček studenti uvedli i výslovnost, přičemž si procvičili i mezinárodní transkripci, která je užívána v učebnicích angličtiny jak v Litvě, tak i u nás. Slovník je doplněn společnými fotografiemi, na kterých jsou ilustrovány společné aktivity všech účastníků projektu (sport, práce ve skupinách se slovní zásobou, prezentace, vaření, kultura a cestování). Na začátku roku 2010 byly podklady zaslány vydavateli v litevském Kaunasu a koncem března jsme na naší škole s nadšením obdrželi 25 ks těchto brožur.

Studenti zhodnotili slovník a také rozdílnost češtiny a litevštiny. Porovnali také rozdíly a shody v mentalitě obou národů.

Dne 14. 2. 2010 došlo k výměně koordinátorky projektu na OA Slaný. Na místo Mgr. Renaty Bílkové, která odešla na mateřskou dovolenou, nastoupila Mgr. Naděžda Slezáková.

V březnu si čeští studenti připomněli i výročí významné pro Litevce-  11.březen, kdy vyhlásil litevský nejvyšší sovět obnovení nezávislosti země na SSSR.

V těchto dnech litevští studenti pracují na prezentaci České republiky na jejich škole a jejich čeští kamarádi jim s tím pomáhají.

Prezentaci Litvy na naší škole plánujeme na měsíc červen. 

Komunikace mezi českými a litevskými studenty probíhá především na Facebooku, který je v současnosti mezi mládeží jejich věku nejoblíbenější.    

                                                   Renata Bílková

Ukázka z našeho slovníku: pdf_button

  • 14.10.2009

 

Jak již bylo v minulém školním roce napsáno, naše škola se prostřednictvím  Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  zúčastňuje  projektu, v rámci vzdělávacího programu Comenius, který je z velké části financován z evropských fondů.  Společně s kamarády z litevské školy „Mato Slančiausko gimnazija"  dvanáct našich studentů pracuje na projektu  „Health Education through Sport"( Sportem ke zdraví).

   Zatímco v dubnu  minulého školního roku navštívilo 10 studentů a 2 učitelé  Obchodní akademie Slaný Litvu, ve dnech 21. - 30. 9. 2009 naopak pobývalo 10 litevských studentů a 3 pedagožky z naší partnerské litevské školy v České republice a jejich hostitelem byla právě OA Slaný.

 S historií, ale i současností našeho města Litevce seznámil starosta města Slaný RNDr. Ivo Rubík na slavnostním setkání litevských studentů i studentů OA Slaný v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie.

Studenti ze severolitevského města Joniškis  společně s dvanácti studenty naší školy vytvářeli v rámci skupinové práce česko-anglicko-litevský slovník, který by měl být vydán ve 2. pololetí tohoto školního roku.

  Protiváhou práce ve školních lavicích jim byly každodenní sportovní aktivity (plavání, florbal,bowling a košíková) a  společné výlety.

Na  3.ZŠ ve Slaném proběhlo přátelské utkání  v basketbalu mezi studenty  0A Slaný,  studenty z Mato Slančiausko gimnazija Joniškis  a  žáky ze 3. ZŠ Slaný. Přestože zvítězili  domácí (3.ZŠ Slaný), žádné družstvo si neudělalo ostudu a ukázalo sportovního ducha a kladný vztah ke sportu, který je rovněž předmětem tématu jejich společného projektu.

  První výlet účastníků projektu směřoval do Prahy, kde si prohlédli Staré Město, centrum Prahy a také rozhlednu Petřín s bludištěm. Stejně zajímavý byl i výlet na Ještěd a do Liberce, ve kterém studenti navíc strávili několik hodin v aquaparku Babylon.

 Studenti slánské obchodní akademie také provedli své hosty  městem Slaný a  o víkendu je individuálně pozvali na různé výlety.  

  Oficiální rozloučení účastníků projektu proběhlo na „rozlučkové party" v salónku Hemerkova statku, kde byl výměnný pobyt zakončen společnou diskotékou.

  Během obou recipročních výměnných pobytů vznikla a upevnila se  mnohá  cenná přátelství, která budou pokračovat i nadále prostřednictvím  facebooku,  skypu, chatu či  e-mailů.

                                                                                                                        Mgr. Renata Bílková

Společné foto před školou Obchodní akademie ve Slaném:

spol.foto-health

  • 15.5.2009

Ve dnech 20. 04. - 01. 05. 2009 se deset nejaktivnějších studentů našeho projektu společně s pedagogy Mgr.R.Bílkovou a Mgr.F.Dolejším zúčastnilo v rámci programu Comenius výměnného pobytu v Joniškisu v Litvě.
V naší partnerské škole Joniškio Mato Slančiansko gimnazija jsme pracovali na třetím produktu našeho společného projektu, česko-litevsko-anglickému slovníku.
Během oficiálního přijetí na místní radnici jsme se seznámili se systémem litevského školství a v průběhu našeho pobytu jsme navštívili i další dvě střední školy. Hostitelská škola pro nás připravila bohatý program, jehož součástí bylo i poznávání litevské kultury a pamětihodností. Navštívili jsme mnoho zajímavých míst, např. hlavní město Vilnius, Křížovou horu, ostrovní hrad v Trakai, lázně Siauliai a mnohá další.
Výměnný pobyt byl velkým přínosem pro všechny účastníky a chtěla bych poděkovat litevským přátelům, zejména koordinátorkám projektu Violetě Židoniene a Liamě Kurauskiene, za skvěle zorganizovaný program.

Mgr. R. Bílková

 

Fotogalerii z výměnného pobytu naleznete ve fotogaleri,i nebo využijte odkazu: - naši studenti v Litvě      ZDE.

                                                                                                                                 - litevští studenti u nás:  ZDE.

  

Komentáře studentů:

V úterý 21.4. v odpoledních hodinách dorazilo 10 značně nervózních studentů z OA Slaný do joniškiského gymnázia v rámci projektu Comenius. Všechny hostitelské rodiny je vřele přivítaly a skvěle se o ně ,,staraly“. To je hlavní rozdíl mezi ČR a Litvou-lidé. Všichni lidé, které jsme potkali a poznali, byli velmi přátelští a milí. 
Díky dotaci EU jsme mohli absolvovat mnoho výletů. Navštívili jsme všechna 4 hlavní města, ,,baltskou Saharu“, Křížovou horu, která vznikla kvůli odporu proti SSSR, a při výletě do Žagare jsme dokonce byli chvíli v Lotyšsku. 
V neděli, kdy jsme celý den strávili sami s rodinou , každý dělal něco jiného. Někteří zůstali v Joniškisu, kde grilovali a někteří se vydali k Baltskému moři nebo do Rigy(Lotyšško).
Všichni jsme se zlepšili v angličtině, naučili se několik litevských frází, poznali nové přátelé a zjistili, že naše mínění o Litvě bylo úplně jiné než od reálu.
Bylo to rozhodně 10 úžasně strávených dnů, s úžasnými lidmi a v úžasné zemi…
Barbora Rychlá a Lucie Pluchová 1.A


Naše návštěva Litvy mě velice nadchla, především jsem byla nadšená ze zdejších lidí, jejich přátelským chováním a vstřícností. Myslím, že lépe nás uvítat nemohli. Hned první den jsem se s mojí kamarádkou velice spřátelila. Bydlela jsem v její skvělé rodině, kde jsem po celou dobu pobytu byla na prvním místě. Ke spřátelení naší české a litevské skupiny hodně přispěla společná práce nad našimi projekty, které se týkaly zdravého životního stylu, také k tomu napomohla výuka českého a litevského jazyka, nebylo pak nemožné, že mi večer Gintare řekla „Dobrou noc“ a já jsem ji v litevštině poděkovala. Společně jsme zažily spousty příjemných chvil na výletech nebo při večerních procházkách. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla tohoto projektu zúčastnit a už se obě s Gintare těšíme, až přijedou do České republiky a budeme moci prožívat stejně krásné chvíle jako jsme všichni prožívali v Litvě.
Zuzana Klačmerová 1.C


21.4.2009 byl ten dlouho nadcházející den , na který se těšil snad každý z nás.Jakmile jsme se začali blížit ke škole na každého padla nervozita a obavy.
Ve škole nás velmi pěkně přivítali a šlo se "domů"
Asi pro každého byl první den nejhorší, byli jsme unaveni z cesty a nevěděli jsme do čeho jdeme.... další dny jsme trávili s našimi novými spolužáky, rodinami a učitelkami a hlavně v nové škole. Učili jsme se pro nás dosud úplně cizí jazyk, kterému jsme přišli brzy na chuť a s radostí jsme poslouchali, jak nás naše litevské učitelky Violeta a Laima chválí.
I naše litevské kamarády učili naši profesoři, Renata a Filip,
český jazyk. Bylo to velmi zajímavé , jelikož litevština nezná Ř...takže pro ně to bylo o hodně složitější než pro nás
Náš pobyt byl plný výletů po nejvyspělejších litevských centrech jako je samozřejmě hlavní město Vilnius, dále Kaunas. Siauliai, Cross Hill a také jsme navštívili mnoho kulturních památek a lázně.
Před odjezdem jsme se opět všichni shromáždili před školou…většina uronila nějakou tu slzičku.Už se těšíme až přijedou k nám a budeme jim moci oplatit pohostinnost…
Novotná, Muchová 1.A

 

Níže můžete shlédnout krátke video z výměnného pobytu:

 

  • 3.4.2009

Druhým úkolem účastníku projektu byl "Healthy Week" (zdravý týden). Pro tento týden si studenti předem připravili a sepsali návod na vylepšení jejich životního stylu. Na paměti měli nejen stravovací návyky, ale i pravidelná fyzická cvičení. Ve dnech 16. - 22. 2. 2009 tento návod dodržovali a nebo se o to alespoň snažili. Díky cvičení na BOSU, velkých míčích a pravidelným dřepováním tak zapracovali na vylepšení své fyzické kondice.

 

Zde můžete shlédnou jejich prezentaci:

bez nzvu-1

 

Prezentace našich litevských kolegů:

litppt2

 

  • 5.11.2008

Někteří studenti naší školy (1.A, 1.C, 2.A) se zapojili v rámci programu Comenius do společného projektu s litevskou střední školou (Joniškio Mato Slančiasko gimnazia). Projekt se jmenuje Health Education Through Sport a bude trvat dva roky.  Tento projekt je zaměřen na podporu rozvíjení vzájemných vztahů mezi našimi školami se zaměřením na navazování individuálních přátelských kontaktů, sport a zdravý životní styl. Nejaktivnější účastníci projektu se zúčastní výměnného pobytu na jaře 2009. 
Nyní studenti splnili svůj první úkol: Odpověděli a vyhodnotili dotazník týkající se jejich životního stylu.

 

Zde je jeho vyhodnocení:

surveycz

 

I litevští studenti vyhodnotili své dotazníky:

syrveylit

LAST_UPDATED2