Newsflash

V letošním roce byly po několikaleté odmlce obnoveny státní zkoušky z psaní na klávesnici, které zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání - referát Státní těsnopisný ústav. Zkouška se skládá z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5 procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

I naše škola uvítala možnost nabídnout našim studentům složit tyto zkoušky přímo na naší škole pod dohledem zkušebního komisaře. Naši studenti získají během čtyřletého studia v předmětu Písemná elektronická komunikace všechny dovednosti potřebné právě pro složení této zkoušky. K vykonání státní zkoušky se přihlásilo 12 studentů ze čtvrtých ročníků.

Takže 11. května 2016 budeme všem přihlášeným studentům držet palce, aby státní zkoušky vykonali úspěšně a do svého profesního života vstoupili s dalším cenným dokumentem, který prokazuje jejich mimořádné dovednosti získané v průběhu studia na naší škole.

Iveta Víšková, učitelka předmětu Písemná elektronická komunikace.

Exkurze u hasičů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Jana Andrýsková   
Úterý, 29 Listopad 2016 10:06
IMG 9716

Víte, jak bezpečně uhasit hořící olej na pánvi? Za jak dlouho je od vzníceného vánočního stromečku v plamenech celý pokoj? Jak se nezranit při zacházení se zábavnou pyrotechnikou? Na tyto otázky a řadu dalších se dozvěděli odpovědi studenti prvních ročníků, kteří dne 16. listopadu 2016 navštívili slánský Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

Přivítala nás lektorka preventivně výchovné činnosti Bc. Jena Kolářová spolu se svými kolegy nadstrážmistrem Vladimírem Čurdou a strážmistrem Matějem Richterem.

Studenti 1. A si nejdříve prohlíželi vybavení garáží, různé typy hasičských aut a určitě nezapomenou na evakuační autobus, který je vybaven wi-fi připojením a po puštění hudby do reproduktorů si jej studenti přejmenovali na „párty bus“.

Nadstrážmistr Vladimír Čurda byl velmi ochotný a trpělivě odpovídal na různé otázky. Studenti se např. dozvěděli, že od přijetí nahlášené události musí vyjet do dvou

minut (paní lektorka Bc. Kolářová nám ještě upřesnila, že slánští hasiči stíhají výjezd za 45 vteřin, což si nikdo z nás nedokázal představit).

Zajímavá byla i informace o náplni 24hodinnové služby (bez výjezdu), o ceně vybavení pro jednoho hasiče, která činí 100 000,- Kč, apod.

Asi největším zážitkem pak byla ukázka vybavení auta, které zasahuje při povodních. Ve výbavě jsou dva čluny a nepromokavé kombinézy. A že není vůbec jednoduché se do nich rychle obléknout, nám předvedl žák Jonáš Moutelík, který za pomoci p. Čurdy a za pobavení celé třídy to zkusil. Oblékání nebylo vůbec snadné a pohodlné ještě méně.

A zatímco studenti 1. A se v první části exkurze seznamovali spíše s praktickými poznatky, Bc. Kolářová ve stejné době seznamovala žáky 1. B s různými typy hasicích přístrojů, z nichž některé si mohli i vyzkoušet, ukázala jim i různé typy zábavné pyrotechniky a především jim zdůraznila, jak důležité je bezpečné odpalování, neboť způsobená zranění mívají často trvalé následky. Přednáška byla zaměřena především na bezpečné používání elektrických spotřebičů v domácnostech a byla doplněna několika odstrašujícími videoukázkami.

Celá exkurze byla velmi pěkně připravena, za což bychom chtěli poděkovat výše uvedeným příslušníkům slánského hasičského sboru. Všechny nás zaujala a uvědomili jsme si, jak je práce hasičů nesmírně náročná, zodpovědná a nebezpečná.

LAST_UPDATED2