Newsflash

Protože se na naší škole vyučuje španělský jazyk, jsme rádi za jakoukoliv příležitost, kdy si naši žáci mohou pohovořit s rodilým mluvčím. Diego je jedním z řady zahraničních dobrovolníků z ICM, který nám nabídl pro tento školní rok spolupráci. Od listopadu začal docházet do výuky španělského jazyka a svým milým, přátelským přístupem si naše žáky rychle získal. Diego pomáhá našim žákům překonat stud a nebát se komunikovat. Hodiny s ním jsou rozhodně příjemným zpestřením výuky.

Celý článek.

Vyhlášení 2. kola voleb do školské rady PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 26 Březen 2014 00:00

Vzhledem k tomu, že při volbách do školské rady ve dne 26.03.2014 nebyl řádně zvolen žádný zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, předsedkyně školské rady Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 2. kolo doplňovacích voleb do školské rady, kterými bude zvolen jeden zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, které se budou konat ve středu 23. 04. 2014 od 10:00 do 16:00 hod v klubovně (místnost 8 v přízemí staré budovy).
Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor - předseda Mgr. Zdeněk Víšek, členové - Ing. Andrea Kadeřábková a Ing. Iva Vršínská
Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
Dodatečné návrhy na kandidáty je možné podávat přípravnému výboru do úterý 22. 04. 2014.
Dne 22. 04. 2014 přípravný výbor zveřejní seznam kandidátů na nástěnce ve sborovně školy.
Slaný 26. 03. 2014
PhDr. Pavla Kaňková, v. r.
předsedkyně školské rady                                                    Dokument ve formátu pdf.

LAST_UPDATED2