Newsflash

Protože se na naší škole vyučuje španělský jazyk, jsme rádi za jakoukoliv příležitost, kdy si naši žáci mohou pohovořit s rodilým mluvčím. Diego je jedním z řady zahraničních dobrovolníků z ICM, který nám nabídl pro tento školní rok spolupráci. Od listopadu začal docházet do výuky španělského jazyka a svým milým, přátelským přístupem si naše žáky rychle získal. Diego pomáhá našim žákům překonat stud a nebát se komunikovat. Hodiny s ním jsou rozhodně příjemným zpestřením výuky.

Celý článek.

Vyhlášení voleb do školské rady PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Úterý, 25 Únor 2014 00:00

Předsedkyně školské rady Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje doplňovací volby do školské rady, kterými budou zvoleni dva zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, které se budou konat ve středu 26. 03. 2014 od 13:00 do 17:00 hod v klubovně (místnost 8 v přízemí staré budovy).

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v tomto složení:
předseda:Mgr. Zdeněk Víšek
členové:  Ing. Andrea Kadeřábková
             Ing. Iva Vršínská
Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
Návrhy na kandidáty je možné podávat přípravnému výboru do 25. 03. 2014.
Dne 25. 03. 2014 přípravný výbor zveřejní seznam kandidátů na nástěnce školy.
Slaný 25. 02. 2014
PhDr. Pavla Kaňková, v. r.
předsedkyně školské rady  Článek ke staženi zde.

LAST_UPDATED2