Newsflash

Protože se na naší škole vyučuje španělský jazyk, jsme rádi za jakoukoliv příležitost, kdy si naši žáci mohou pohovořit s rodilým mluvčím. Diego je jedním z řady zahraničních dobrovolníků z ICM, který nám nabídl pro tento školní rok spolupráci. Od listopadu začal docházet do výuky španělského jazyka a svým milým, přátelským přístupem si naše žáky rychle získal. Diego pomáhá našim žákům překonat stud a nebát se komunikovat. Hodiny s ním jsou rozhodně příjemným zpestřením výuky.

Celý článek.

Říjnové besedy na Obchodní akademii ve Slaném PDF Tisk Email
Články - exkurze - výlety - besedy
Napsal uživatel spravce   
Středa, 23 Říjen 2013 07:32

Dne 1. října  2013 se na Obchodní akademii Dr. E. Beneše konaly s využitím interaktivní techniky dvě jednohodinové besedy určené  žákům  prvních ročníků o problematice poruch přijímání potravy „ProYouth“ (viz níže). Besedy vedl pan Mgr. Pavel Dosoudil z Pražského centra primární prevence.

ProYouth je evropský program internetové prevence poruch příjmu potravy. Je určen primárně pro mladé lidi ve věku 15 - 25 let. Může napomoci rozpoznat projevy rizikového chování, poskytnout informace o možnostech pomoci sobě či ostatním, a tak přispět k včasnému vyhledání odborné léčby. Zaregistrovat se ale může na webové stránce www.proyouth.eu každý, kdo potřebuje pomoc a podporu v oblasti poruch příjmu potravy, zdravého životního stylu a duševního zdraví – a to bez ohledu na věk.

xxx

Zcela jiného tématu se týkala přednáška  pana Milana Hese „Památník obětem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě“, kterou vyslechli 22. 10. 2013   žáci 3. A v rámci výuky Základů společenských jako určité završení badatelského projektu „Komunita slánských židů a Felix Arnošt Heller (1924 – 1943)“.

Mgr. Milan Hes, Ph.D. v letech 2008 – 2009 působil jako externí pedagog na OA Slaný. V současné době je učitelem společensko-vědních předmětů na gymnáziu v Praze 4. Roku 2012 vydal knihu Čekání na smrt, která se zabývá tragickými osudy českých židů v koncentračním táboře Osvětim – Březinka, a o rok později pak další knihu s podobným námětem Dny strachu.

 

Obě výchovně-vzdělávací akce vyvolaly u žáků živý zájem, což se projevilo i četnými dotazy.

 

Mgr. Zdeněk Víšek, koordinátor prevence sociálně-patologických jevů na OA Slaný

Prednaska_Pavla_Dosoudila   Prednaska_Milana_Hese

LAST_UPDATED2