Newsflash

Z pozice školního koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty jsem se zúčastnil semináře o odpadech, který uspořádala firma Ekokom v prostorách Zařízení energetického využití odpadu v Malešicích. Jedná se o společnost, jež má za úkol postarat se o veškeré obaly, které již neslouží svému primárnímu účelu.

Zástupce výše zmíněné firmy všechny účastníky nejprve seznámil s účelem a způsobem fungování společnosti a poté zájemce provedl areálem ZEVO Malešice v doprovodu pracovníka spalovny. V rámci semináře „o smetí“ (jak zněla pracovní verze tohoto setkání) obdrželi všichni účastníci výukové materiály včetně tzv. „recyklačního kufříku“.

Recyklační kufřík je výuková pomůcka, s kterou se žáci prvního ročníku blíže seznámili a při skupinové práci jej i použili v rámci předmětu základy přírodních věd. Názorně a na vlastní oči tak mohli pozorovat, jak se zachází s nepotřebnými obaly a jak širokospektrální může být jejich další využití.

Učební plány Email
Napsal uživatel spravce   
Pátek, 18 Leden 2013 10:45

Učební plán pro žáky přijaté ke studiu od 1. září 2014 a později

Povinný základ

Ročník

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

 

První cizí jazyk

4

4

4

4

16

Aktuálně anglický jazyk

Druhý cizí jazyk

4

3

3

 

10

Aktuálně německý nebo ruský jazyk

Občanská nauka

1

2

   

3

 

Dějepis

2

2

   

4

 

Matematika

4

3

3

3

13

 

Základy přírodních věd

2

2

   

4

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Ekonomika

3

3

3

3

12

 

Účetnictví

 

3

4

4

11

 

Informační technologie

2

2

2

2

8

 

Statistika

   

2

 

2

 

Právní nauka

   

2

2

4

 

Písemná a elektronická komunikace

3

2

1

1

7

 

Hospodářský zeměpis

2

2

   

4

 

Ekonomická cvičení

     

2

2

 

Základy ekonomických výpočtů

1      

1

 

Celkem povinné

32

33

29

27

122

 

Volitelný předmět- příprava k maturitě

Žáci pro 3. a 4. ročník zvolí 1 volitelný předmět pro přípravu na společnou část maturitní zkoušky, aktuálně tedy matematika a konverzace v cizím jazyce, další předměty budou doplněny, pokud se změní maturitní schema.

 

ANK - MATv

   

2

2

4

 

Celkem včetně volitelného

32

33

31

29

126

 
             

Volitelné bloky odborných předmětů

Žáci pro 3. a 4. ročník zvolí blok odborných předmětů

 

Zaměření cestovní ruch

 

Technika cestovního ruchu

   

2

2

4

 

Základy dějin kultury

   

1

 

1

 

Profesní komunikace v cest. ruchu

     

1

1

Odborná komunikace v cizím jazyce (první cizí j.)

Průvodcovská činnost

     

1

1

 

Celkem včetně zaměření CR

32

33

34

33

133

 
             

Zaměření podnikání

 

Marketing a management podniku

   

2

 

2

 

Média v marketingu

   

1

 

1

 

Profesní komunikace podnikatele

     

1

1

Odborná komunikace v cizím jazyce (první cizí j.)

Daňová evidence

     

1

1

 

Cvičná firma

     

2

2

 

Celkem včetně zaměření P

32

33

34

33

133

 

 

 

 

Učební plán pro žáky přijaté ke studiu od 1. září 2013 a dříve

Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č.j. 23 842/2001-23 s platností od 1. září 2002,s přihlédnutím ke standardu odborného vzdělávání pro cestovní ruch, schváleného MŠMT 14.10. 1998, č.j. 28/280/98-23.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Celkem

32

32

32

32

128 

Všeobecně vzdělávací  

21

20

15

15

73

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

4

13

První cizí jazyk 1)

PCJ

4(4)

4(4)

4(4)

4(4)

16

Druhý cizí jazyk 2)

DCJ

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12

Občanská nauka

OBN

1

1

-----

-----

2

Dějepis

DEJ

2

2

-----

-----

4

Matematika

MAT

4

3

3

2

12

Základy přírodních věd

ZPV

2

2

-----

-----

4

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Odborné 

11

12

13

13

45

Ekonomika

EKO

3

3

3

3(3)

12

Účetnictví

UCE

-----

3

4(4)

4(4)

11

Informační technologie

ITE

2

2(1)

2(1)

2(1)

8

Statistika

STA

2

-----

-----

-----

2

Právní nauka

PRN

_

_

2

2

4

Písemná a elektronická komunikace

PEK

2

2

2(2)

2(2)

8

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

2

-----

-----

4

Volitelné

-----

-----

4

4

8

První volitelný předmět

PVP

-----

----

2(2)

2(2)

4

Druhý volitelný předmět

DVP

-----

-----

2(2)

2(2)

4

 

Žáci si mohou zvolit nepovinně volitelný předmět Marketing

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Marketing

MARv

-----

-----

1

1

2

 

Obor obchodní akademie 63-41-M/02 se zaměřením na cestovní ruch

Třídy zaměřené na cestovní ruch mají v každém ročníku oproti ostatním třídám navíc dvě vyučovací hodiny týdně. Učební plány se liší takto:

 

  • předmět hospodářský zeměpis se vyučuje ve třídě zaměřené na cestovní ruch jen v prvním ročníku, ve druhém ročníku je nahrazen předmětem zeměpis cestovního ruchu,
  • navíc jsou zařazeny předměty základy dějin kultury a technika cestovního ruchu.

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Celkem

34

34

34

34

136 

Všeobecně vzdělávací  

21

20

15

15

73

Odborné 

13

14

15

15

45

Odlišně vyučovaný předmět

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

-----

-----

-----

2

Předměty vyučované navíc ve třídě zaměřené na cestovní ruch

Zeměpis cestovního ruchu

ZCR

-----

2

-----

-----

2

Základy dějin kultury

ZDK

2

-----

-----

-----

2

Technika cestovního ruchu

TCR

-----

2

2

2

6

 

 Další akce:

Ve školním vzdělávacím programu jsou navíc zařazeny tyto akce:

1. ročník -> seznamovací kurz (1. týden výuky)
týdenní lyžařský kurz

2. ročník -> týdenní sportovní kurz

3. ročník -> 4ýdenní praxe

LAST_UPDATED2