Newsflash

Těsně před Vánoci, v úterý 15. prosince 2015, naši školu navštívili zástupci švédské firmy Oriflame. Nejednalo se však o předvánoční prodej kosmetiky této značky, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale naopak o odbornou přednášku na téma marketing, kterou si poslechli studenti 2. ročníků. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o firmě, například jakým způsobem vznikla, co se od dob jejího vzniku změnilo a jak funguje dnes. Studenti se také mohli zamyslet nad tím, co všechno je pro správné fungování firmy potřeba a jak by oni sami mohli začít podnikat. Spolu s gemerálním ředitelem panem Magnusem Alsterlindem, který je rodilým Švédem působícím v České republice již více než 11 let, přišly studenty seznámit se svou náplní práce i 4 další poradkyně firmy a nabídly studentům své zkušenosti. Velmi přínosné pro studenty určitě bylo i to, že přednáška probíhala v angličtině – sice pan Alsterlind využíval služeb své tlumočnice, která překládala slova do českého jazyka, ale jeho angličtina byla velmi srozumitelná. Z výrazů studentů bylo patrné, že rozumí ještě před tím, než slyšeli překlad. Tato přednáška byla velice zajímavá a v budoucnu počítáme s další spoluprací firmy Oriflame v hodinách odborných ekonomických předmětů.

Další foto ve FOTOGALERII.

Obchodní akademie Dr.Edvarda Beneše Slaný
Manažerská hra PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Čtvrtek, 23 Duben 2015 07:18

Dne 22. dubna 2015 se stuIMG 7832mdenti 4. a 3. ročníků zúčastnili manažerské simulační hry UNISIM od společnosti Centrum informační Společnosti, s. r. o. Základním principem této hry je soutěž jednotlivých firem na definovaném virtuálním trhu. Studenti utvořili 6 cestovních kanceláří, které mezi sebou soutěžily. Každá firma si určila cíle a stanovila svoji strategii, kterou po ukončení hry prezentovala potenciálnímu investorovi.
Pro účastníky byla hra přínosem v rozvoji strategického a kreativního myšlení a poměřením svých manažerských, obchodních a ekonomických schopností. Na závěr studenti obdrželi certifikát. 

Další fotografie: Fotogalerie - 2015 duben - soutěž - MANAŽERSKÁ_HRA

LAST_UPDATED2
 
Výsledky přijímacího řízení PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 22 Duben 2015 08:05

V souladu s § 60, odst. 17 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašujeme seznam přijatých uchazečů.

2015 prij.rizeni vysledky-1.kolo

Kompletní protokol o výsledcích přijímacího řízení ke stažení zde.

 
LAST_UPDATED2
 
Návštěva pamětnice holocaustu na obchodní akademii PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 22 Duben 2015 07:44

Dne 14. 4. 2015 – tedy vpředvečer svátku Jom ha-šoa, který připomíná oběti holocaustu - měli žáci druhých ročníků Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném jedinečnou možnost hovořit s paní Martou Kottovou, jež přežila hrůzy nacistického rasového teroru.
Návštěva šestaosmdesátileté Marty Kottové, která je jednou z posledních svědkyní největší tragédie lidských dějin, na studenty velmi zapůsobila, což se projevilo i množstvím dotazů.

Paní Kottové, která do Slaného přijela až z Liberce, proto patří velké poděkování.

Poděkování patří také panu Hejretovi ze společnosti ICEJ, který p. Kottovou doprovázel, a paní Kamile Novotné, jež tuto významnou společensko-vzdělávací akci, která se uskutečnila v roce sedmdesátého výročí skončení druhé světové války, organizačně zajistila a finančně podpořila.

Mgr. Zdeněk Víšek

 IMG 0461m  IMG 0462m IMG 0465m   

Svetlo pameti logo

LAST_UPDATED2
 
Beseda o prevenci šikany na Obchodní akademii ve Slaném PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Čtvrtek, 16 Duben 2015 10:51

V pondělí 13. 4. 2015 - v rámci aktivit předcházení výskytu sociálně-patologických jevů - se uskutečnily na naší škole dvě besedy s pracovníkem Pražského centra primární prevence Mgr. Pavlem Dosoudilem, které byly určeny studentům prvních ročníků.

Tyto besedy, spojené s prezentacemi, přítomné žáky velmi zaujaly.

Pavel Dosoudil se podobně zaměřených akcí na OA Slaný účastní pravidelně, a to již od roku 2011.

Mgr. Zdeněk Víšek

LAST_UPDATED2
 
Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách úspěšně za námi PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Iva Vršínská   
Pátek, 27 Březen 2015 11:46

V úterý 24. 3. 2015 na naší škole proběhlo krajské kolo soutěže v grafických disciplínách. Hostili jsme celkem 54 soutěžících ze 14 středních škol Středočeského kraje, kteří soutěžili ve třech disciplínách: v rychlosti a přesnosti psaní na klávesnici, v korektuře textu a v profesionální úpravě textu podle zadání, tzv. wordprocessingu. Se svými svěřenci přijelo 18 pedagogů jako doprovod a někteří z nich pracovali jako členové komisí.

Také my jsme měli několik soutěžících, z nichž nejúspěšnější byl Marek Ferjanc ze 3. A, který se umístil na třetím místě ve Wordprocessingu.

Do organizace soutěže se zapojili žáci celého 3. ročníku, kteří pomáhali jako hostesky, průvodci, IT technici a rychlé spojky. Studentky 3. A Tereza Zelenková, Kristýna Kaprálová a Zdeňka Hubáčková, členky souboru Dancing Wave, zpestřily zahájení ukázkou svého tanečního vystoupení. Soutěžící mohli svůj volný čas vyplnit prohlídkou města s našimi průvodci nebo drobnými sportovními aktivitami v prostorách naší školy.

Na závěr soutěžního dne se předání cen zúčastnil starosta města Ing. Pavel Zálom a soutěžící se spokojeni rozjeli do svých domovů. Podle ohlasů u nás strávili příjemný den a rádi se k nám za 15 let vrátí, neboť v tu dobu na nás opět přijde řada v pořádání této soutěže.

LAST_UPDATED2
 
Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách - 24 březen 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Úterý, 24 Březen 2015 09:59

Dne 24. března 2015 proběhlo v naší škole krajské kolo soutěže v grafických disciplínách. 59 soutěžících z 15 škol se utká ve třech disciplínách: psaní na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu. Záznam ze slavnostního zahájení, záznam vystoupení skupiny  DANCING WAVE, článek v Kladenském deníku a snímky ve fotogalerii:

Úvodní projev vedení školy.

KS-24.3.2015-projev

Vystoupení DANCING WAVE.

DancingWave-500

Článek v Kladenském deníku.

OASlany-KD-24.3.2015

Snímky ve fotogalerii:

IMG 0103m

LAST_UPDATED2
 
Beseda o problematice AIDS PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 11 Únor 2015 15:29

logo-aids

Dne 9. 2. 2015 se studenti prvních ročníků Obchodní akademie ve Slaném zúčastnili 2 přednášek spojených s prezentacemi, které byly zaměřeny na prevenci onemocnění AIDS. Jako lektor zde vystoupil pan Martin Hornych z České společnosti AIDS pomoc. S touto humanitárně-vzdělávací organizací OA Slaný spolupracuje nepřetržitě od roku 2004, přičemž pan Hornych se besed s našimi studenty zúčastňuje od roku 2007.
Mgr. Zdeněk Víšek

 

 

LAST_UPDATED2
 
Přednáška o Izraeli na Obchodní akademii ve Slaném PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Pondělí, 26 Leden 2015 11:06
Prednaska o Izraeli m Cemach logo

 

Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se v rámci výuky předmětu Základy společenských věd konala ve třídě 3.A dvouhodinová přednáška pana Radka Hejreta, která byla zaměřena na současné problémy izraelské společnosti. Toto vystoupení, které bylo věnováno nejen otázkám izraelské národní bezpečnosti, ale i problematice školství,ekologie a současných izraelsko-palestinských vztahů, přítomné studentky a studenty 3.A a 3.B velmi zaujalo.

Pan Radek Hejret je certifikovaný lektor přednášek o antisemitismu a holocaustu, regionální koordinátor projektu Světlo paměti a lektor a koordinátor přednášek o moderním Izraeli v rámci projektu CEMACH. Naši školu navštívil již v loňském roce, kdy besedoval se studenty současných čtvrtých ročníků.

Mgr. Z. Víšek, foto Kristýna Vokurková

 

LAST_UPDATED2
 
Školní kolo OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Pondělí, 12 Leden 2015 08:17

Každoročně se naši studenti účastní Olympiády v českém jazyce. Písemné zadání připravuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT. V letošním školním roce se konal již 41. ročník této jazykové soutěže.

Školní kolo se konalo dne 28. listopadu 2014. Celkem se zúčastnilo 33 studentů z 1. - 3. ročníků, což byl dosud nejvyšší počet ve srovnání s ostatními roky. Vzhledem k výborné slohové části se na prvním místě umístila Kamila Mrnková ze 3. B a obhájila tak své loňské prvenství. O dva body předstihla Elišku Kavanovou, studentku 2. ročníku. Obě postupují do okresního kola. Třetí místo patřilo Renatě Pulcové ze 3. A.

Uvedeným studentkám blahopřeji, držím palce při reprezentaci naší školy v okresním kole a ostatním děkuji za účast.

Mgr. Jana Andrýsková          

IMG 8986m Diplom

 

 

LAST_UPDATED2
 
Projektový den - Zdravý životní styl PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 17 Prosinec 2014 12:06
Dne 17. 12. 2014 se konal na naší škole projektový den " Zdravý životní styl ."
Cílem bylo seznámit studenty se zásadami správné výživy, s efektivním využíváním volného času a zařazování pohybových aktivit do života mládeže.
Teoretické znalosti si studenti ověřovali v on line " Profittestu " a v anketách " Svačiny školních dětí " a " Volný čas strávený na počítači ." Z pohybových aktivit měli na výběr mezi cvičením v posilovně hotelu Atlas, zdravotním cvičením /metoda Pilates, power joga, ... / s instruktorkou " Fit studia Jitka " Mgr. Ivanou Brádkovou a mezitřídním turnajem v bowlingu na drahách v hotelu Atlas ve Slaném.
Turnaje se zúčastnilo 7 tříd a celkovým vítězem se stala třída 2. B. Na závěr projektového dne vytvořili studenti myšlenkové mapy na téma " Zdravý životní styl ."
Mgr. Lenka Jelínková
IMG 8972

Záznamy z Atlasu a sokolovny:

http://youtu.be/TA5lv_Sxs9U

http://youtu.be/c4kLF2ZDN5g

http://youtu.be/ty9TBsXwJh0

LAST_UPDATED2
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL