Newsflash

V předvánočním týdnu měli vybraní studenti 1-3. ročníků příležitost navštívit sídlo Britské obchodní komory v Praze. Její pracovníci si pro ně připravili velice poutavou přednášku nejen o činnosti BCC, ale také zajímavosti o Velké Británii a životě Britů. V neposlední řadě byli naši studenti seznámeni s možností stáže vysokoškolských studentů v BCC, což může pro mnohé z nich být významnou motivací ke studiu. Žáci měli také možnost procvičit si svoji znalost anglického jazyka, protože celá přednáška a následná diskuse probíhala v angličtině. Touto cestou bych chtěla rovněž poděkovat p. Hrdinovi, otci jednoho ze studentů, který pro naše žáky návštěvu BCC zajistil.
Mgr. Hauptmannová

Obchodní akademie Dr.Edvarda Beneše Slaný
MEMORIAL CUP MILANA CÍFKY PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Filip Dolejší   
Pondělí, 08 Červen 2015 13:15
DSC05596 20proc

Ve středu 3. 6. 2015 se uskutečnil již 8. ročník Memorial Cupu Milana Cífky. I tentokrát se tato sportovně-společenská událost konala na venkovním hřišti haly BIOS za účasti tří slánských středních škol - Gymnázia Václava Beneše Třebízského, Integrované střední školy a Obchodní akademie Dr. E. Beneše. Celou vzpomínkovou akci doprovázela poklidná a přátelská atmosféra i tropické teploty.
Turnaj zahájila ředitelka Obchodní akademie Ing. Michaela Seghmanová společně se slánským starostou Ing. Pavlem Zálomem, kteří připomněli osobnost před osmi lety tragicky zesnulého studenta Milana Cífky a význam celé akce. Poté již začal samotný turnaj mezi zúčastněnými školami.
Jako již tradičně výsledky utkání nebyly nejdůležitější, ale i tak se krátce před druhou odpolední hodinou uskutečnilo jejich slavnostní vyhlášení. Diplomy, pamětní medaile a putovní pohár pro vítěze předala Milanova maminka paní Jitka Cífková slánské obchodní akademii, stříbrné medaile převzalo Gymnázium Václava Beneše Třebízského a na třetím místě skončila Integrovaná střední škola Slaný.
Poté následovala - stejně jako v předchozích letech - druhá část Memorial Cupu, kdy proti sobě nastoupili bývalí studenti z řad Milanových spolužáků proti současným studentům OA. V tomto zápase branky již nikdo nepočítal. Tento zápas, stejně jako celá akce, byly důstojnou vzpomínkou na tragicky zesnulého Milana.
Velký dík patří především sponzorům memorialu, a to paní Jitce Cífkové za štědrý finanční dar, SRPDŠ při OA za zajištění pamětních medailí a královskému městu Slanému za poskytnutí hřiště. Nesmíme samozřejmě zapomenout poděkovat také všem divákům, kteří se letos sešli v rekordním počtu - a to nejen ze zúčastněných škol, dále pak také organizátorům celé akce za odvedenou práci. Díky a za rok na viděnou.

Výsledky 8. ročníku Memorial Cupu Milana Cífky: 

Pořadí:
OA – ISŠ 6:3
ISŠ – Gymn. 6:6
Gymn. – OA 4:7
1. místo Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném
2. místo Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném
3. místo Integrovaná střední škola Slaný

  DALŠÍ   FOTOGRAFIE.

LAST_UPDATED2
 
Draci z obchodky v krajském kole Prezentiády 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 06 Květen 2015 08:30

Jako studenti 3. A (Magdaléna Beťková, Dana Novotná, Marek Ferjanc a Tereza Kosová) jsme se zapojili do soutěže "Prezentiáda". Měli jsme možnost vybrat si ze dvou témat. Moje hra a Fundraisingový projekt (=charitativní akce). Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli pro charitativní akci, zaměřenou na pomoc dětem v dětském domově.
Po úspěšném splnění nominačního kola, kde jsme projekt museli vypracovat ve Wordu, Exelu a Power pointu, jsme se zúčastnili krajského kola, na němž jsme měli projekt osobně prezentovat. To se konalo 10. dubna 2015 od 9:00 v Metropolitní univerzitě v Praze.
I s námi představilo 4-členné porotě svoji práci 13 týmů ze středních škol Středočeského kraje. Zaznělo mnoho originálních nápadů, a jelikož jsem byla jako náhradník, tak můžu říci, tedy alespoň si myslím, že jsme prezentaci měli lepší, než porota tvrdila. Ale i 11. místo v kraji je krásné. Vzhledem k tomu, že před námi byla hlavně gymnázia, tak i toto je velký úspěch.
Teď už víme co a jak, kdybychom se soutěže účastnili i příští rok. Určitě jsme získali spoustu nových poznatků a zkušeností a do dalšího ročníku se ještě lépe připravíme.

Tereza Kosová, 3.A

Zde si můžete prohlédnout záznam.

LAST_UPDATED2
 
Juniorský maraton – semifinále – Praha 22. 4. 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Filip Dolejší   
Čtvrtek, 23 Duben 2015 09:54

„Všichni zúčastnění si tuto již tradiční akci užili a do příštího ročníku vkládají velké naděje." Tak zněla poslední věta z komentáře k loňskému ročníku juniorského maratonu. Víme, že se nemůžeme rovnat s výkony škol s mnohonásobně větším počtem žáků ani se školami se zaměřením na tělovýchovu a sport, ale vždy se můžeme porovnávat s našimi výkony z let minulých.
Nestorové tohoto závodu, David Štechmüller a Dominik Hřib mě již několik měsíců před samotným závodem přesvědčovali, že letos musíme vylepšit náš školní rekord. Od samotného počátku naší cesty vlakem do Prahy burcovali zbylých osm členů našeho školního družstva a úspěšně tak zdravě nakazili ostatní. Všichni podali velmi slušné výkony, a ačkoliv jsme nepokořili magickou hranici tří hodin, tři roky starý rekord z Ústí nad Labem neodolal. Děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy.

Zde je tabulka výsledků a srovnání.

 

DSC05213m DSC05214m DSC05217m DSC05219m

 

 

LAST_UPDATED2
 
Manažerská hra PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Čtvrtek, 23 Duben 2015 07:18

Dne 22. dubna 2015 se stuIMG 7832mdenti 4. a 3. ročníků zúčastnili manažerské simulační hry UNISIM od společnosti Centrum informační Společnosti, s. r. o. Základním principem této hry je soutěž jednotlivých firem na definovaném virtuálním trhu. Studenti utvořili 6 cestovních kanceláří, které mezi sebou soutěžily. Každá firma si určila cíle a stanovila svoji strategii, kterou po ukončení hry prezentovala potenciálnímu investorovi.
Pro účastníky byla hra přínosem v rozvoji strategického a kreativního myšlení a poměřením svých manažerských, obchodních a ekonomických schopností. Na závěr studenti obdrželi certifikát. 

Další fotografie: Fotogalerie - 2015 duben - soutěž - MANAŽERSKÁ_HRA

LAST_UPDATED2
 
Výsledky přijímacího řízení PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 22 Duben 2015 08:05

V souladu s § 60, odst. 17 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašujeme seznam přijatých uchazečů.

2015 prij.rizeni vysledky-1.kolo

Kompletní protokol o výsledcích přijímacího řízení ke stažení zde.

 
LAST_UPDATED2
 
Návštěva pamětnice holocaustu na obchodní akademii PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 22 Duben 2015 07:44

Dne 14. 4. 2015 – tedy vpředvečer svátku Jom ha-šoa, který připomíná oběti holocaustu - měli žáci druhých ročníků Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném jedinečnou možnost hovořit s paní Martou Kottovou, jež přežila hrůzy nacistického rasového teroru.
Návštěva šestaosmdesátileté Marty Kottové, která je jednou z posledních svědkyní největší tragédie lidských dějin, na studenty velmi zapůsobila, což se projevilo i množstvím dotazů.

Paní Kottové, která do Slaného přijela až z Liberce, proto patří velké poděkování.

Poděkování patří také panu Hejretovi ze společnosti ICEJ, který p. Kottovou doprovázel, a paní Kamile Novotné, jež tuto významnou společensko-vzdělávací akci, která se uskutečnila v roce sedmdesátého výročí skončení druhé světové války, organizačně zajistila a finančně podpořila.

Mgr. Zdeněk Víšek

 IMG 0461m  IMG 0462m IMG 0465m   

Svetlo pameti logo

LAST_UPDATED2
 
Beseda o prevenci šikany na Obchodní akademii ve Slaném PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Čtvrtek, 16 Duben 2015 10:51

V pondělí 13. 4. 2015 - v rámci aktivit předcházení výskytu sociálně-patologických jevů - se uskutečnily na naší škole dvě besedy s pracovníkem Pražského centra primární prevence Mgr. Pavlem Dosoudilem, které byly určeny studentům prvních ročníků.

Tyto besedy, spojené s prezentacemi, přítomné žáky velmi zaujaly.

Pavel Dosoudil se podobně zaměřených akcí na OA Slaný účastní pravidelně, a to již od roku 2011.

Mgr. Zdeněk Víšek

LAST_UPDATED2
 
Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách úspěšně za námi PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Iva Vršínská   
Pátek, 27 Březen 2015 11:46

V úterý 24. 3. 2015 na naší škole proběhlo krajské kolo soutěže v grafických disciplínách. Hostili jsme celkem 54 soutěžících ze 14 středních škol Středočeského kraje, kteří soutěžili ve třech disciplínách: v rychlosti a přesnosti psaní na klávesnici, v korektuře textu a v profesionální úpravě textu podle zadání, tzv. wordprocessingu. Se svými svěřenci přijelo 18 pedagogů jako doprovod a někteří z nich pracovali jako členové komisí.

Také my jsme měli několik soutěžících, z nichž nejúspěšnější byl Marek Ferjanc ze 3. A, který se umístil na třetím místě ve Wordprocessingu.

Do organizace soutěže se zapojili žáci celého 3. ročníku, kteří pomáhali jako hostesky, průvodci, IT technici a rychlé spojky. Studentky 3. A Tereza Zelenková, Kristýna Kaprálová a Zdeňka Hubáčková, členky souboru Dancing Wave, zpestřily zahájení ukázkou svého tanečního vystoupení. Soutěžící mohli svůj volný čas vyplnit prohlídkou města s našimi průvodci nebo drobnými sportovními aktivitami v prostorách naší školy.

Na závěr soutěžního dne se předání cen zúčastnil starosta města Ing. Pavel Zálom a soutěžící se spokojeni rozjeli do svých domovů. Podle ohlasů u nás strávili příjemný den a rádi se k nám za 15 let vrátí, neboť v tu dobu na nás opět přijde řada v pořádání této soutěže.

LAST_UPDATED2
 
Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách - 24 březen 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Úterý, 24 Březen 2015 09:59

Dne 24. března 2015 proběhlo v naší škole krajské kolo soutěže v grafických disciplínách. 59 soutěžících z 15 škol se utká ve třech disciplínách: psaní na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu. Záznam ze slavnostního zahájení, záznam vystoupení skupiny  DANCING WAVE, článek v Kladenském deníku a snímky ve fotogalerii:

Úvodní projev vedení školy.

KS-24.3.2015-projev

Vystoupení DANCING WAVE.

DancingWave-500

Článek v Kladenském deníku.

OASlany-KD-24.3.2015

Snímky ve fotogalerii:

IMG 0103m

LAST_UPDATED2
 
Beseda o problematice AIDS PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 11 Únor 2015 15:29

logo-aids

Dne 9. 2. 2015 se studenti prvních ročníků Obchodní akademie ve Slaném zúčastnili 2 přednášek spojených s prezentacemi, které byly zaměřeny na prevenci onemocnění AIDS. Jako lektor zde vystoupil pan Martin Hornych z České společnosti AIDS pomoc. S touto humanitárně-vzdělávací organizací OA Slaný spolupracuje nepřetržitě od roku 2004, přičemž pan Hornych se besed s našimi studenty zúčastňuje od roku 2007.
Mgr. Zdeněk Víšek

 

 

LAST_UPDATED2
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL