Newsflash

Již druhou dekádou se studenti naší školy pravidelně účastní středoškolské futsalové ligy. Jedná se o celorepublikovou soutěž, kterou zaštiťuje Fotbalová asociace České republiky. Za mé třináctileté působení na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše jsme nedosáhli takového úspěchu, jako právě letos.

V prvním kole této dlouhodobé soutěže jsme se v listopadu utkali s družstvy z SPŠ a VOŠ Kladno a SOŠ a SOU Dubská Kladno. Všichni jsme věděli, že do dalšího kola postoupí dva týmy. V našem prvním zápase jsme celkem jasně porazili výběr SOŠ a SOU Dubská Kladno 3:1 a vzhledem k tomu, že náš soupeř již předtím podlehl SPŠ a VOŠ Kladno, jsme měli postup jistý. V posledním zápase prvního kola tak šlo již jen o nasazení do dalšího kola a o sportovní čest. Zápas jsme nezačali dobře a v poločase jsme prohrávali 1:3, avšak dílem zlepšeného výkonu v druhé půli, dílem podceněním soupeře našeho týmu jsme výsledek otočili a nakonec vyhráli 4:3.

V druhém kole, které se hrálo o tři týdny později,

Obchodní akademie Dr.Edvarda Beneše Slaný
Vyhlášení 2. kola voleb do školské rady PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 26 Březen 2014 00:00

Vzhledem k tomu, že při volbách do školské rady ve dne 26.03.2014 nebyl řádně zvolen žádný zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, předsedkyně školské rady Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 2. kolo doplňovacích voleb do školské rady, kterými bude zvolen jeden zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, které se budou konat ve středu 23. 04. 2014 od 10:00 do 16:00 hod v klubovně (místnost 8 v přízemí staré budovy).
Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor - předseda Mgr. Zdeněk Víšek, členové - Ing. Andrea Kadeřábková a Ing. Iva Vršínská
Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
Dodatečné návrhy na kandidáty je možné podávat přípravnému výboru do úterý 22. 04. 2014.
Dne 22. 04. 2014 přípravný výbor zveřejní seznam kandidátů na nástěnce ve sborovně školy.
Slaný 26. 03. 2014
PhDr. Pavla Kaňková, v. r.
předsedkyně školské rady                                                    Dokument ve formátu pdf.

LAST_UPDATED2
 
Jazyková olympiáda PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Čtvrtek, 27 Březen 2014 13:49

Dne 18.3. proběhla v Lounech Jazyková olympiáda pro střední odborné školy. Naši školu reprezentovali čtyři žáci a všichni úspěšně postoupili do ústní části zkoušky.

Vynikající výkon předvedli především studenti němčiny: Nikola Hořejší ze 3.B. získala diplom za vynikající výkon a Vojtěch Solař ze 3.A. obsadil 1. místo v německém jazyce.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

2014brezen-Jazykova olympiada.m

LAST_UPDATED2
 
Přednáška o Izraeli na Obchodní akademii ve Slaném PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Úterý, 25 Březen 2014 09:19

V úterý 18. 3. 2014 se v rámci výuky předmětu Základy společenských věd konala ve třídě 3. A dvouhodinová přednáška pana Radka Hejreta, která byla zaměřena na současné problémy izraelské společnosti. Toto vystoupení, které bylo věnováno nejen otázkám izraelské národní bezpečnosti, ale i problematice školství a ekologie, přítomné posluchače velmi zaujalo.

Pan Radek Hejret je certifikovaný lektor přednášek o antisemitismu a holocaustu, regionální koordinátor projektu Světlo paměti a lektor a koordinátor přednášek o moderním Izraeli v rámci projektu CEMACH.

Mgr. Z. Víšek, foto T. Hřib

WP 20140318 003m WP 20140318 006m
LAST_UPDATED2
 
Vyhlášení voleb do školské rady PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Úterý, 25 Únor 2014 00:00

Předsedkyně školské rady Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje doplňovací volby do školské rady, kterými budou zvoleni dva zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, které se budou konat ve středu 26. 03. 2014 od 13:00 do 17:00 hod v klubovně (místnost 8 v přízemí staré budovy).

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v tomto složení:
předseda:Mgr. Zdeněk Víšek
členové:  Ing. Andrea Kadeřábková
             Ing. Iva Vršínská
Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
Návrhy na kandidáty je možné podávat přípravnému výboru do 25. 03. 2014.
Dne 25. 03. 2014 přípravný výbor zveřejní seznam kandidátů na nástěnce školy.
Slaný 25. 02. 2014
PhDr. Pavla Kaňková, v. r.
předsedkyně školské rady  Článek ke staženi zde.

LAST_UPDATED2
 
Informace o suplování PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Pondělí, 17 Březen 2014 11:25

Od 17.3.2014 ukončujeme zveřejňování suplování na našich webových stránkách a ponecháváme je dostupné pouze na škole online, kam mají všichni rodiče a studenti přístup: www.skolaonline.cz

Děkujeme za pochopení.

LAST_UPDATED2
 
Celostátní soutěž v účetnictví MD-DAL 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 05 Březen 2014 00:00
Ve dnech 27. - 28. ledna 2014 pořádala Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě již po osmé celostátní soutěž v účetnictví. První den studenti psali certifikační část v délce 240 minut, kde účtovali příklady z jednotlivých tematických celků. Druhý den absolvovali 90 minutový elektronický test ze znalostních otázek.
Naši školu reprezentovaly studentky třídy 4. A - Lada Hrbková a Nikola Jandová. V silné konkurenci 142 studentů obsadila Lada Hrbková krásné 35. místo a Nikola Jandová 74. místo. Ve vyhodnocení škol získala naše škola 25. místo ze 64 zúčastněných škol. Je jen škoda, že se této největší soutěže v účetnictví v České republice nezúčastňují školy z našeho bližšího okolí.
Ladě i Nikole děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji jim hodně úspěchů v dalším studiu.
Ing. Zdeňka Drvotová
učitelka odborných ekonomických předmětů
P1010788m 1
LAST_UPDATED2
 
Soutěž Finanční gramotnost PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Středa, 19 Únor 2014 08:16

V letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost.

Školního kola se zúčastnili studenti  3. a 4. ročníků (celkem 107 studentů).

Do okresního kola postoupili tři nejúspěšnější studenti - Milan Kodera 3. A,

Petr Placák a Jan Raba ze 4. B. Toto tříčlenné družstvo vyhrálo okresní kolo a postoupilo

do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce v krajském kole, které proběhne tento týden.

2014-diplom-fin.gramot
LAST_UPDATED2
 
Vědomostní soutěž o městě PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Úterý, 11 Únor 2014 09:06

Článek z Kladenského deníku z 10.2.2014:

Vedomostni_soutez2

Pro zobrazení celého článku klikni na obrázek.

LAST_UPDATED2
 
Beseda o problematice AIDS PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Pondělí, 10 Únor 2014 11:02

Dne 10. 2. 2014 se na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném uskutečnila v rámci aktivit prevence sociálně-patologických jevů dvouhodinová  beseda pro žáky prvních ročníků s lektorem České společnosti AIDS pomoc (ČSAP)  p. Liborem Matulou, který studenty  informoval o nebezpečí nemoci AIDS a o možných  rizicích  nezodpovědného  chování  v partnerském životě.  Tato beseda s využitím interaktivní tabule studenty zaujala, což se projevilo četnými dotazy.

Spolupráce OA Slaný a ČSAP probíhá již deset let  a takto zaměřené besedy se na naší škole konají od roku 2006.

Mgr. Zdeněk Víšek

 
Soutěž o Slaném PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Pondělí, 10 Únor 2014 00:38

Ve čtvrtek se konala soutěž o Slaném mezi týmy obchodní akademie a slánského gymnázia. S myšlenkou uspořádat tuto soutěž přišel můj dlouholetý kamarád, slánský patriot a absolvent naší školy v jedné osobě, Martin Doupovec. Nápad se mi moc líbil, a tak jsme začli vymýšlet a organizovat, až se ve čtvrtek stala naše myšlenka skutečností.

V aule slánského gymnázia se utkaly tříčlenné týmy obou škol, odpovídaly na seriózní otázky z historie, ale musely, například, také poznávat detaily ze slánských ulic. Pořad moderoval David Bernatský, na úvod a na závěr zahráli Salt Drummers. Po organizační stránce víceméně všechno klaplo lépe, než jsme si představovali, jen nás mrzel poměrně malý divácký zájem, a to nejen z řad našich žáků. Škoda, protože kdo přišel, mohl se v kostce dozvědět řadu zajímavostí o městě, v němž žijeme nebo chodíme do školy. 

Naše škola tentokrát zvítězila, získali jsme nádherný putovní pohár, který věnovala Společnost patriotů Slaného. Za vítězstvím jsou částečně znalosti členů našeho týmu (Mgr. Zdeňka Víška a žáků Gabriely Rutynové a Vojtěcha Solaře), ale částečně je výsledek také dílem taktitky, neboť každý tým si mohl na každou otázku vsadit body podle toho, jak se na avizované téma cítil. Všichni soutěžící obdrželi drobné dárky věnované městem Slaný.

Brali jsme letošní ročník jako nultý, takže spokojeni, ale zároveň poučeni už plánujeme ročník první, který byste si určitě neměli nechat.

O soutěži píše i KLADENSKÝ DENÍK, v článku najdete fotografie z akce.

Ing. Michaela Seghmanová, ředitelka

do_lnku_1_foto do_lnku_foto
 CIMG0177m   CIMG0176m   CIMG0181m
LAST_UPDATED2
 
« ZačátekPředchozí11121314151617181920DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL